SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA PETRIJEVCI

3. IID PPUO PETRIJEVCI 04/17

Instalacije software-a potrebnih za pregled sadržaja dokumentacije

 

Adobe Reader

Autodesk Design Review