SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA PETRIJEVCI

3. IID PPUO PETRIJEVCI 04/17

PDF 

25000


 

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA.pdf

2.A.PROMET, POŠTA I EL_KOMUNIKACIJE.pdf

2.B.ENERGETSKI I VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.pdf

3.A.PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA.pdf

3.B.PODRUČJA POSEBNIH ORGANIČENJA U KORIŠTENJU.pdf

 

 

5000


 

4.A.GRAĐ_POD_NAS PETRIJEVCI.pdf

4.B.GRAĐ_POD_NAS SATNICA.pdf

4.C.GRAĐ_POD_NAS KARAŠICA.pdf

4.D.GRAĐ_POD_NAS NEHAJ I LIPOVAC.pdf

4.E.GRAĐ_POD_NAS SUŠEVINE.pdf

4.F.GOSPODARSKE ZONE RAVLIĆ, KANTOR, BAKOVAC I SANITACIJA.pdf