SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA ČEMINAC
2. IZMJENE I DOPUNE PPUO OPĆINE ČEMINAC

TEKSTUALNI DIO PLANA


 

TEKST izmjena i dopuna -KP.pdf