SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
GRAD OSIJEK

4.ID PPUG OSIJEK 20A/18

DWF 

25000


 

1.KORIŠTENJE I NAMJENA  POVRŠINA.dwf

2.1.1.PROMET.dwf

2.1.2.POŠTA I EL_KOMUNIKACIJE.dwf

2.2.1.CIJEVNI TRANSPORT PLINA.dwf

2.2.2.ELEKTROENERGETIKA.dwf

2.3.1.VODOOPSKRBA.dwf

2.3.2.ODVODNJA OTPADNIH VODA.dwf

2.3.3.UREĐENJE VODOTOKA I MEL_ODVODNJA VODA.dwf

2.4.GOSPODARENJE OTPADOM.dwf

3.1.1.PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA.dwf

3.1.2.PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU.dwf

3.2.1.UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA.dwf

3.2.2.PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE.dwf

 

5000


 

4.1.GP NASELJA OSIJEK,NEMETIN,PODRAVLJE,TVRĐAVICA I VIŠNJEVAC.dwf

4.2.GP NASELJA BRIJEST.dwf

4.3.GP NASELJA BRIJEŠĆE.dwf

4.4.GP NASELJA JOSIPOVAC.dwf

4.5.GP NASELJA KLISA.dwf

4.6.GP NASELJA SARVAŠ.dwf

4.7.GP NASELJA TENJA.dwf