SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA VLADISLAVCI

IID PPUO VLADISLAVCI


 

TEKSTUALNI DIO PLANA


 

Tekst IiD PPUO VLADISLAVCI-Knjiga 1-DONESENI.pdf

Tekst IiD PPUO VLADISLAVCI-Knjiga 2-DONESENI.pdf