SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
GRAD BELIŠĆE

4. IID PPUG BELIŠĆE


 

TEKSTUALNI DIO PLANA


 

IV. Cilajne Iid PPUG Belišće-Knjiga 2-USVOJENO.pdf

IV. Ciljane Iid PPUG Belišće-Knjiga 1-USVOJENO.pdf