SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
GRAD DONJI MIHOLJAC

1. IID PPUG DONJI MIHOLJAC


 

TEKSTUALNI DIO PLANA


 

IID PPUG DM -KNJIGA 1.pdf

IID PPUG DM-KNJIGA 2.pdf