SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

2. IID PP OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE


 

TEKSTUALNI DIO PLANA


Knjiga 1.pdf

Knjiga 2 - 1-naslovnica.pdf

Knjiga 2 - 10-evidencija izrade i donošenja.pdf

Knjiga 2 - 11-isprave.pdf

Knjiga 2 - 2-uvod.pdf

Knjiga 2 - 3-podaci i zahtjevi.pdf

Knjiga 2 - 4-obrazloženja.pdf

Knjiga 2 - 5-SPUO.pdf

Knjiga 2 - 6-izvješće o prethodnim raspravama.pdf

Knjiga 2 - 7-mišljenja.pdf

Knjiga 2 - 8-stručne podloge.pdf

Knjiga 2 - 9-popis sektorskih dokumenata.pdf