SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

2. IID PP OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE


 

DWF 

100000


 

001. NAMJENA.dwf

2.1.1. PROMET.dwf

2.1.2. POSTA I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE.dwf

2.2.1. NAFTA I PLIN.dwf

2.2.2. ELEKTROENERGETIKA.dwf

2.3.1. VODOOPSKRBA.dwf

2.3.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA.dwf

2.3.3. KORISTENJE VODA.dwf

2.4. OTPAD.dwf

3.1.1. POSEBNI UVIJETI KORISTENJA.dwf

3.1.2. POSEBNA OGRANICENJA U KORISTENJU.dwf

3.2.1. ZASTITA POSEBNIH OBILJEZJA.dwf

 

 

KARTOGRAMI


 

001. NAMJENA.dwf

2.1.1. Promet.dwf

2.1.2. Posta i elektronicke komunikacije.dwf

2.2.1. Proizvodnja i cijevni transport nafte i plina.dwf

2.2.2. Elektroenergetika.dwf

2.3.1. Vodoopskrba.dwf

2.3.2. Odvodnja.dwf

2.3.3. Koristenje voda, uredenje vodotoka i voda i meliracijska odvodnja.dwf

2.4. Obrada, skladistenje i odlaganje otpada.dwf

3.1.1. Podrucje posebnih uvjeta koristenja.dwf

3.1.2. Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju.dwf

3.2.1. Zastita posebih vrijednosti i obiljezja.dwf