SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA ČEMINAC
PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ČEMINAC

NOSITELJ IZRADE:                       OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

                                                           OPĆINA ČEMINAC

 

 

 

 

IZRADIO:                                          ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE,d.d.

                                                           OSIJEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROJ:                                                           115/2001

                                                                                   D i r e k t o r:

                                                                                              mr.sc. Sonja Cupec,dipl.ing.arh.

Osijek, travanj 2005.

 

KOORDINATOR:                      MARTA PAUNOVIĆ,dipl.ek.

 

 

STRUČNI TIM:                          SANDRA HORVAT,dipl.ing.arh.

                                               MARTA PAUNOVIĆ,dipl.ek.

                                               VLADO SUDAR,dipl.ing.građ.

                                               IVICA BUGARIĆ,dipl.ing.građ.

                                               MIRKO STRAHINIĆ,dipl.ing.stroj.

                                               LJUBICA MAJCAN-KORKUTOVIĆ,dipl.turiz.

                                               ASMIR BAŠIĆ,građ.tehn.vis.

                                               IVANA RADOLOVIĆ,građ.tehn.vis.

 

 

 

PRIJEPIS:                                VLATKA STAŠČIK,administrator

 

 

UVEZ:                                     ZDENKA OMERAŠEVIĆ

SURADNJA:

1.     ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 

2.     URED DRŽAVNE UPRAVE U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Služba za gospodarstvo

 

3.     HRVATSKE ŠUME p.o. Zagreb

Uprava šuma Osijek

 

4.     MINISTARSTVO KULTURE

Konzervatorski odjel u Osijeku

 

5.     HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb

Odjel za studije i projekte

 

6.     UPRAVA ZA CESTE

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE-Osijek

 

7.     HRVATSKE ŽELJEZNICE-Zagreb

Komisija za pregled tehničke dokumentacije

 

8.     HT-HRVATSKA POŠTA d.d.

Područna uprava Slavonija-Osijek

 

9.     HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE,d.d.

REGIJA 4-ISTOK-Osijek

 

10.   HT-MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.-Zagreb

 

11.   VIPNET d.o.o.

Odjel izgradnje-Osijek

 

12.   HEP DISTRIBUCIJA,d.o.o.- Osijek

Služba za tehničke poslove

 

13.   HEP PRIJENOS d.o.o.

Prijenosno područje Osijek

 

14.   HEP-PLIN d.o.o. Osijek

 

15.   PLINACRO d.o.o. Zagreb

 

16.   VODOOPSKRBA DARDA

 

17.   HRVATSKE VODE ZAGREB

Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava-Osijek

 

18.   BARANJSKI VODOVOD d.o.o.-Beli Manastir

 

19.   OPĆINA ČEMINAC