SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA

3. IID PPUO SATNICA ĐAKOVAČKA 05/18

 I PROČIŠĆENI TEKST 06/18

Instalacije software-a potrebnih za pregled sadržaja dokumentacije

 

Adobe Reader

Autodesk Design Review