SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
 

OPĆINA BILJE

PPUO BILJE-PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE

 I PROČIŠĆENI GRAFIČKI DIO PLANA 09/16