SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 

OPĆINA SEMELJCI

PPUO SEMELJCI-PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE

 I  GRAFIČKOG DIJELA PLANA 08/17