SADRŽAJ
01_NAZIV PLANA
02_OBJAVA U SLUŽBENOM GLASILU
03_KARTOGRAFSKI PRIKAZI
04_TEKSTUALNI DIO PLANA
05_SOFTWARE
© JU ZAVOD OBŽ 
OPĆINA KOŠKA

1. CILJANE IID PPUO KOŠKA 

TEKSTUALNI DIO PLANA


 

I. CIiD PPUO Koška-DP 2-KNJIGA 1.pdf

I. CIiD PPUO Koška-DP 2-KNJIGA 2.pdf

Službena zabilješka.pdf