Zavod za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije osnovan je 1995. godine kao upravno tijelo na temelju starog Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Zavod je 15. ožujka 2008. godine preustrojen, odnosno osnovan, kao javna ustanova.

više

Izvješće o stanju u prostoru OBŽ

Aktualno

Oglas za prijam u službu

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije objavljuje OGLAS za prijam u službu na radno mjesto stručni suradnik za infrastrukturu.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije

Usvojene su II. Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 3/16).

Odluka o izmjeni Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije

Usvojena je Odluka o izmjeni Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" 5/16).

Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

Usvojena je Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst) ("Županijski glasnik" 6/16).