Zavod za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije osnovan je 1995. godine kao upravno tijelo na temelju starog Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Zavod je 15. ožujka 2008. godine preustrojen, odnosno osnovan, kao javna ustanova.

više

Izvješće o stanju u prostoru OBŽ

Aktualno

Pilot-projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje

JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije uključila se u Pilot-projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Osječko-baranjske županije prema Sporazumu o poslovima izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj.

U Svetom Martinu na Muri održan stručni skup "Urbano-ruralne veze"

Djelatnici JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije prisustvovali su stručnom skupu pod nazivom „Urbano-ruralne veze“ održanom od 19. do 20. rujna u Toplicama Sv. Martin na Muri u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Stručni skup bavio se temom urbano-ruralnih veza iz perspektive prostornog planiranja i njegovih komponenti poput prometnog povezivanja, razvoja infrastrukture, krajobraza, gospodarskog razvoja s naglaskom na održivom turizmu i poljoprivredi, oblikovanja i uređivanja naselja. Povrh toga, Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije upriličio je 18. rujna obilježavanje četiri desetljeća prostornog planiranja u Međimurju.

Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst)

Usvojena je Odluka o Prostornom planu Osječko-baranjske županije (Pročišćeni tekst) ("Županijski glasnik" 6/16).