Zavod za prostorno uređenje

Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije osnovan je 1995. godine kao upravno tijelo na temelju starog Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Zavod je 15. ožujka 2008. godine preustrojen, odnosno osnovan, kao javna ustanova.

više

Izvješće o stanju u prostoru OBŽ

Aktualno

Pilot-projekt izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje

JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije sudjelovala je u Pilot-projektu izrade metodologije sanacije nezakonite gradnje na području Osječko-baranjske županije prema Sporazumu o poslovima izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj. Radovi na Pilot-projektu zaključeni su izradom urbanističkog plana uređenja sanacije utvrđenog područja obuhvata te dostavom cjelovitog elaborata Pilot projekta HZPR-u. Pilot-projekt će biti objavljen i u zajedničkom Zborniku radova svih uključenih županijskih zavoda za prostorno uređenje, koji su se odazvali i participirali u projektu HZPR-a.

Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

Obavijest svim općinama i gradovima